Nastavitve piškotkov

Kontrola kakovosti

 
Ker je cilj našega podjetja zadovoljna stranka ter s tem ohranitev in povečevanje tržnih deležev, je zagotavljanje kakovosti izdelkov pomemben del proizvodnega procesa in celotnega podjetja .
 
 
Zagotavljanje kakovosti se začne pri vodstvu podjetja in je vtkano v celotno poslovanje, kar potrjuje tudi certifikat zagotavljanja kakovosti ISO 9001:2008, katerega je izdal Germanische Lloyd.

 
Zagotavljanje kakovosti v samem proizvodnem procesu pa se izvaja skozi več faz, in sicer:
 
- Vhodna kontrola repromateriala
- Vhodna kontrola polizdelkov
- Vmesne kontrole v proizvodnem procesu – naključne
- Vmesne kontrole v proiz. procesu – planirane po fazah
- Končna kontrola izdelkov
Pri izvajanju kontrol pa se poslužujemo naslednjih metod :
 
- Vizualno in količinsko preverjanje
- Merjenje
- Neporušne preizkusne metode, in sicer :
- Kontrola s penetranti
- Kontrola z magnetofluksom
- Ultrazvočna kontrola
- Merjenje globine kaljenja (vrsta ultrazvočne kontrole)
- Porušne metode
- Razrez vzorcev kaljenja ter ugotavljanje slike kaljenja
- Merjenje trdote po globini na prerezani površini
- Mehanski preizkusi
 
Pri delu kontrole uporabljamo splošno razširjena merila, katera so prisotna v vsakem proizvodnem procesu, poleg tega pa uporabljamo tudi specifična vrhunska merila, kot je naprimer posebna izvedba paličnega merila/mikrometra dolžine do 4300 mm, namenska naprava proizvajalca GE za merjenje globine kaljenja, napravi za pregled z ultrazvokom in magnetofluksom, če naštejemo le najpomembnejše. Poleg tega pa uporabljamo tudi vrsto manjših naprav, kot je merilnik hrapavosti, merilnik debeline barve, merilniki trdote, itd.